BERLINER ENSEMBLE/Revolt. She said. Revolt again. / Mar-a-Lago. von Alice Birch / Marlene Streeruwitz, Regie: Christina Tscharyiski